Doctor Chwarae ar-lein - chwarae am ddim

Gemau ar-lein rhad ac am ddim

Y meddyg gemau mwyaf hoff bob amser ar gael ar ein gwefan. Nawr gallwch chi chwarae gemau ar-lein am ddim i wneud llawdriniaeth

Mae pobl sy'n dewis i fod yn feddyg, a gynhaliwyd bob amser yn barch uchel.Wedi'r cyfan, roedd y meddygon ydym yn ymddiried yn y peth mwyaf gwerthfawr sydd gennym, sef iechyd.Bod meddyg yn gwybod popeth am ein briwiau, ac oddi wrtho rydym bob amser yn chwilio am gyngor a help mewn amseroedd anodd.Ac mae'n meddyg, bydd y meddyg am bron bob plentyn.Mae llawer eisiau cymryd llw o Hippocrates, a hyfforddiant hir yn yr ysgol feddygol, er mwyn arbed bywydau a diogelu iechyd y cleifion.Nid yw pob un yn ymgorffori weledigaeth hon yn realiti, blaenoriaethau rhywun yn newid gydag oedran, rhai am resymau iechyd yn dewis llwybr gwahanol.Ond nid y freuddwyd yn marw, mae'n ddwfn o fewn pob un ohonom, ac mae pawb eisiau i sylweddoli hynny.Mae hyn yn rhoi cyfle i'r diwydiant gêm sy'n cynhyrchu gemau cyfrifiadurol ar bynciau meddygol.Yn wir, er gwaethaf y ffaith bod y meddygon yn awyddus i ddod yn llawer, ni fyddai pawb yn gallu mewn gwirionedd yn dod iddynt.Nid mor hawdd i weld y boen a dioddefaint dyddiol o gleifion, gwaed, a dagrau.Mae rhai pobl ddim yn gallu gweithio fel 'na, mae rhywun yn feddyliol, yn gorfforol rhywun, er enghraifft, ofn o waed.Ond yna y gêm a diwydiant adloniant i roi pleser a llawenydd.Chwarae gemau meddyg, gallwch deimlo fel meddyg go iawn, ac yn teimlo mai dim ond y gallwch chi helpu'r claf.Ond ni fydd gyda hyn i gyd ar eich ysgwyddau yn gorwedd baich y cyfrifoldeb am un bywyd, dim ofn yn bodloni'r disgwyliadau, a dod â'r dioddefwr.Byddwch yn jyst yn mwynhau y gêm, ac yn dal i fod yn gallu profi yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn feddyg.Er gwaethaf y ffaith bod yn y gêm byddwch yn gallu ailddechrau, ddechrau ar y gwaith eto, gallwch ddal i dreiddio y bydd y sefyllfa pob claf yn profi tremors yn y dwylo, a'r cyfrifoldeb sydd ar ei ysgwyddau.Byddwch yn teimlo llawfeddyg gwych, chwarae gemau yn gwneud llawdriniaeth i ddod yn feddyg, paediatregydd.Bydd pawb yn dod o hyd i rywbeth at eu dant.Peidiwch â meddwl, os nad ydych yn gwisgo cot wen o fywyd, ac nad oes gennych hyfforddiant meddygol, gall y freuddwyd yn cael ei anghofio.Nid yw pethau yn eithaf hynny.Wedi'r cyfan, pwy yw'r meddyg?Dyma'r person sy'n helpu pobl.Pobl yn gallu, ac angen cymorth, waeth beth yw addysg a gawsoch, ac yn y swyddfa.Wedi'r cyfan, bydd y meddyg yn trin nid dim ond y corff corfforol, ond hefyd problemau meddyliol, mae'n helpu i ddatrys.A dim ond gwrando ar bobl, i gysuro a sicrwydd iddo, nad ydych yn gallu ei helpu yn waeth nag y byddai wedi helpu mewn clinig drud.Chwarae ar ein safle, cael hwyl, a chofiwch, ni ddylech fyth gladdu y freuddwyd posibl i chi, fel meddyg, rhywun i ofyn am help.Ac wrth ymarfer ar ein gwefan, efallai mai dyna oherwydd ni, byddwch yn dysgu ychydig mwy am feddygaeth, a rheolau cymorth cyntaf.Dydych chi byth yn gwybod pa fath o wybodaeth y bydd angen.

Gemau Ar-lein:

Gemau MMORPG Ar-lein:


Chwarae yr un fath